Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 20.02.2019.

Preminuo poznati kroatist i jezikoslovac Marko Samardžija

Marko Samardžija, Foto: YouTube - Televizija Zapad

U utorak, 19. veljače 2019., u Zagrebu je u 72. godini života umro akademik Marko Samardžija, istaknuti hrvatski jezikoslovac, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i voditelj Akademijina Zavoda za lingvistička istraživanja.

Kroatist i jezikoslovac Marko Samardžija rođen je 1947. u Vođincima kod Vinkovaca. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, a srednju ekonomsku školu u Vinkovcima. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završio je studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti te filozofije (1971), potom magistrirao (1977) te doktorirao s radom iz područja filologije (Valentnost glagola u suvremenom hrvatskom književnom jeziku, 1986).

Radio je kao profesor na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1971-1973) te kao asistent (od 1973), znanstveni asistent (od 1978), docent (od 1987), izvanredni profesor (od 1992) i redoviti profesor (od 1998) na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik (Katedra za hrvatski standardni jezik) zagrebačkoga Filozofskog fakulteta. Kao gostujući profesor i gost predavač predavao je na sveučilištima u Mostaru, Pečuhu, Sambotelu, Kölnu, Skopju, Sosnowiecu, Varšavi, Ljubljani, Poznanju, Budimpešti, Pečuhu i Katowicama.

Od 1993. aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim (Bratislava, Krakow, Ljubljana, Ohrid) i domaćim slavističkim kongresima (Pula, Osijek, Zadar, Varaždin). Član je Međunarodne komisije za slavenske književne/standardne jezike i Međunarodnoga slavističkoga komiteta.

Autor je brojnih znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika. Napisao je, uredio i priredio tridesetak knjiga, među njima i niz izdanja objavljenih u nakladi Matice hrvatske i njezinih ogranaka.

Opširnije: Matica hrvatska

– Komentari –

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –