Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Iso Velikanović

Šta je šta : Stvarni rječnik hrvatskoga jezika u slikama

  • Nakladnik: Ex libris
  • 06/2007.
  • 694 str., tvrdi uvez
  • ISBN 9789536310715
  • Cijena: 440.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Reizdanje knjige koju su Iso Velikanović i Nikola Andrić objavili još 1938. godine. Stvarni hrvatski rječnik u slikama: "Šta je šta", u potpunosti je dosad nepoznata, zaboravljena i prešućena građa, djelo koje uglavnom ne poznaju niti sami hrvatski filolozi, ali i vrijedan izvor za povijest i razvoj hrvatskoga jezika, napose za njegovu leksičku sastavnicu, jer nastavši na tragu sličnih Dudenovih slikovnih rječnika donosi i presjek standardne hrvatske terminologije.


"Podijeljen u jedanaest tematskih cjelina, sa 310 crteža/tablica, na ukupno 686 stranica, ovaj rijetki, upravo pionirski rad dvojice uglednih filologa i prevoditelja, primjer je uporne, strpljive i pomne jezikoslovne obrade raznorodnih aspekata ljudskoga života, od imenovanja i nazivlja pojmova, predmeta i stvari iz svakodnevnice do stručnih profesionalnih zvanja i zasebnih područja poput arhitekture, strojarstva, šumarstva, medicine, vojske, mornarice i istraživanja svemira.

Posebno se ističe nazivlje koje je u vezi s različitim obrtima, od kojih su mnogi danas zaboravljeni ili su posve u nestajanju.

Pored temeljne jezikoslovne korisnosti koje ovo djelo ima za povijest hrvatskoga jezika, kao potvrda i riznica njegova rječničkog blaga, ono je ujedno i naputak, pa na neki način i posve praktično i korisno pomagalo suvremenim prevoditeljima kako riješiti mnoga teška leksička pitanja, pa i ona pojmovna i terminološka, na koja se nailazi u prijevodima stranih tekstova u pojedinim strukama.

Vrijednost je ovoga djela i u kulturološkoj dimenziji, jer svjedoči o percepciji, recepciji i otvorenosti hrvatskoga nakladništva prema novitetima iz većih i uglednijih europskih središta, a ovdje je posrijedi uzor u Dudenovim izdanjima slikovnih rječnika.

Također, ovo djelo svjedoči o kulturi knjige i nezaobilazan je dio hrvatske povijesti knjige i nakladništva.

Naposljetku, riječ je o leksikografskom djelu koje je lako čitljivo, pregledno, u kojem se svaki čitatelj može lako snaći, jer usporednim postavom slike/crteža i rječnika na koji se taj crtež/slika odnosi stvara se visoka razina komunikativnosti i ležernosti u recepciji građe.

Lakom korištenju i snalaženju u prvom i jedinom hrvatskom slikovnom rječniku pridonosi i kazalo predmetnica otisnuto na kraju glavnog dijela rječnika.

Rječnik Šta je šta. Stvarni hrvatski rječnik u slikama iz godine 1938. nimalo ne odudara po kvaliteti opreme i strukturi teksta (vizualno i jezično) od svoga njemačkog uzora, a zbog svojih nepoznatih i posve zanemarenih jezičnih, jezikoslovnih i kulturoloških vrijednosti svakako je djelo koje treba pretiskati i donijeti pred lice suvremene stručne i kulturne javnosti."

Ivica Matičević

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –