Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel

Heroes ×

Kritika • 09.06.2008.

Muharem Bazdulj : Heroes

Bazdulj je sonetjer. A svaki njegov sonet, kao i svaka njegova priča, bremenit je pozitivnim predrasudama globalne erudicije. Ako sam u njegovoj prozi, pogotovo prilikom prevođenja iste, i osjetio balast pretencioznosti, to za sonete ne mogu reći. Iz jednostavnog razloga: sonet je, na početku milenija nastavka poništenja svijeta na kakvog smo navikli, sam po sebi, pretenciozan.