Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Najava • Piše: MV Info • 02.12.2008.

Predstavljanje knjige Zrinke Blažević 'Ilirizam prije ilirizma'
Održava se
03.12.2008.

Predstavljanje knjige dr. sc. Zrinke Blažević “Ilirizam prije ilirizma” (Golden marketing / Tehnička knjiga, 2008.) održat će se u srijedu, 3. prosinca 2008. u 12 sati u Palači Matice hrvatske u Zagrebu (Strossmayerov trg 4).

Uz autoricu, knjigu će predstaviti:

akademik Nikša Stančić
akademkinja Dunja Fališevac
prof. dr. sc. Drago Roksandić i
Ilija Ranić, urednik.

Knji­ga prati ge­ne­zu, struk­tur­ne mo­di­fi­ka­ci­je i in­s­tru­men­tal­ne upo­tre­be ra­no­no­vo­vje­kov­nog ilir­skog ideo­lo­ge­ma u fun­k­ci­ji sim­bo­li­čke kon­fi­gu­ra­ci­je na­cio­nal­nog iden­ti­te­ta. Osim što pri­ka­zu­je kom­plek­snu “pre­tpo­vi­jest” ili­ri­zma koji je ug­ra­đen u te­me­lje mo­der­nih ju­žno­sla­ven­skih na­cio­nal­nih iden­ti­te­ta, ova knji­ga ot­kri­va i da je riječ o eu­rop­ski pre­po­znat­lji­vom kul­tur­nom fe­no­me­nu.

Više o knjizi!
 

– Komentari –

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –