Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ivica Poljičak

Povijesna jezgra Šibenika : Između propadanja i revitalizacije

"Povijesna jezgra Šibenika : Između propadanja i revitalizacije" Ivice Poljička zrelo je djelo o aspektima fizičkog i moralnog propadanja povijesnih jezgri na primjeru Šibenika. Autor je ukazao na najvažnije probleme revitalizacije, na njezine prednosti i manjkavosti i na prepreke koje stoje na putu temeljitoj revitalizaciji. S obzirom na činjenicu da se autor već niz godina bavi sociološkim aspektima revitalizacije povijesnih gradskih jezgara, svoje je iskustvo utkao i u ovo djelo. Vjerujem da će ono biti interesantno ne samo stručnjacima različitih profila, nego i široj javnosti koja se zanima za revitalizaciju starih povijesnih jezgri, a posebno onima koji dobro poznaju Šibenik i njegove probleme.

(iz recenzije prof. dr. sc. Ognjena Čaldarovića)

 

U prvom dijelu autor nudi preglednu i iscrpnu analizu glavnih teorijskih pristupa ulozi stare gradske jezgre u baštini urbane sociologije. Taj je dio ujedno i vrijedna teorijska analiza u hrvatskoj sociologiji. Autor analitičku pozornost postupno sabire oko urbane preobrazbe Šibenika i položaja šibenske stare jezgre u tim preobrazbama. Time nudi i svojevrsni uvid u socijalnu povijest Šibenika. (...) Dobiveni rezultati istraživanja pokazuju daje i šibenska stara jezgra pogođena raznovrsnim procesima ugroze i propadanja, vidljivim i drugdje, u Hrvatskoj i inozemstvu. Stoga Ivica Poljičak drži kako je najvažnije, radi obuzdavanja takvih negativnih promjena, kritički razviti glavne ciljeve revitalizacije stare jezgre, izraditi „održivi" program revitalizacije i, što je posebno važno, razviti plan upravljanja povijesnom jezgrom i oblikovati institucijsku mrežu. Riječ je o vrijednom znanstvenom radu i dragocjenom prinosu hrvatskoj urbanoj sociologiji.

(iz recenzije prof. dr. sc. Ivana Rogića)

Ivica Poljičak rođenje 5. svibnja 1964. u Šibeniku. Teme iz područja urbane sociologije predstavljaju njegov trajni interes, te se dugi niz godina bavi poglavito proučavanjem urbanoga razvitka Šibenika. U znanstvenoj monografiji "Šibenik na razmeđu" kao osnovni referentni okvir poslužilo mu je socijalno-ekologijsko promišljanje smisla razvoja koji je Šibenik prošao i, na temelju toga, rasprava o alternativi razvoja grada.

Danas, dvadeset godina nakon njegova objavljivanja, to je djelo zanimljivo sagledati u kontekstu procesa deindustrijalizacije i turističkog razvitka Šibenika, koji su u njemu anticipirani. U "Šibeniku na kvadrat", u 2013. i 2014. godini najčitanijem štivu među Šibenčanima, napisanom u jednostavnoj formi novinarskog izričaja, opet je upućen na Šibenik, na šibenski prostor, posebno na prostor njegove povijesne jezgre.

U novoj knjizi "Povijesna jezgra Šibenika između propadanja i revitalizacije", Poljičak prvo izlaže reprezentativni sociologijski teorijski okvir te daje prikaz najznačajnijih istraživanja u hrvatskoj urbanoj sociologiji, da bi potom u taj kontekst smjestio istraživanje šibenske povijesne jezgre i ključne nalaze koje ono donosi.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –