Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Daniela Angelina Jelinčić Deana Gulišija Janko Bekić

Kultura, turizam, interkulturalizam

Knjiga je rezultat rada na projektu “Identitet i interkulturalizam kroz putovanja”, popularno nazvanom “Put pod noge”, koji se na inicijativu Instituta za međunarodne odnose 2008/2009. godine provodio u Hrvatskoj.

Projekt je nastao kao odraz promjena koje se zbivaju na globalnom planu, a u vezi s očuvanjem pojedinih identiteta te poštovanjem “Drugoga”. Znanstvena su istraživanja u području kulturnog turizma kao jedan od ključnih problema funkcioniranja ovog sektora identificirala nepoznavanje vlastite kulturne baštine od strane lokalnog stanovništva.

Kao jedna od mjera u okviru “Strategije razvoja kulturnog turizma u RH” predlagala se edukacija u vezi s tim problemom, i to od najranije dobi. Projekt “Put pod noge” osmišljen je s ciljem obrazovanja osnovnoškolske djece o vlastitom kulturnom identitetu i baštini te poštovanja drugih odnosno drugačijih kultura.

U okviru projekta tijekom 2009. godine provedeno je i istraživanje čiji su rezultati poslužili kao osnova za ovu knjigu. Istovremeno oni su podloga za moguća daljnja znanstvena istraživanja.

***

Daniela Angelina Jelinčić nakon završetka studija etnologije i talijanskog jezika s književnošću 1995. godina zapošljava se u Institutu za međunarodne odnose (IMO) u Zagrebu, gdja i danas radi na istraživanjima u području kulturnog turizma, kulturnih politika i kulturnog razvitka. Magistrirala jo i doktorirala na filozofskom fakultetu u Zagrebu s temama vezanim uz kulturni turizam. Autorica je strateškog dokumenta o kulturnom turizmu koji je hrvatska Vlada 2000. naručila u okviru projekta "Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka" te jedan od autora "Strategije očuvanja, zaštite i gospodarskog korištenja kulturnih dobara" Ministarstva kulture iz 2010. godine. Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kultumo-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink.

Autorica je knjige "Abeceda kulturnog turizma" (2008) te urednica više knjiga o virtualnom kulturnom turizmu, urbanom kulturnom turizmu, kulturi i razvoju. Nositeljica je kolegija vezanih uz kulturni turizam koje predaje na Sveučilištu u Dubrovniku te Sveučilištu u Zadru te autorica brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

Janko Bekić nakon završetka studija povijesti i političkih znanosti na Sveučilištu u Beču 2006. godine zapošljavaše kao novinar u zagrebačkoj redakciji Slobodne Dalmacije, a dvije godine kasnije kao znanstveni novak u Institutu za međunarodne odnose (IMO) u Zagrebu na projektu "Kulturna raznolikost, interkulturalna komunikacija i digitalna kultura". Trenutačno pohađa doktorski studij "Komparativna politika" na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Autor je brojnih znanstvenih, stručnih i novinskih članaka na tamu multi-, inter- i transkulturalizma.

Deana Gulišija diplomirala je na Hrvatskim studijima hrvatsku kulturu i filozofiju 2006. godine, a trenutačno privodi kraju magisterij iz europskih studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 2007. godine radi na Institutu za međunarodne odnose gdje je kao jedan od članova istraživačkog tima sudjelovala u izradama projekata i studija vezanih uz pitanja Europske Unije. Područja su njezina interesa kulturne politike, kulturni turizam, interkulturalizam i obrazovanje.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –