Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Vijest • Piše: MV Info • 31.10.2016.

Objavljen dokument Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavile su dokument Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira namijenjen nastavnicima, knjižničarima, autorima digitalnih sadržaja, nakladnicima te svima ostalima zainteresiranim za temu e-lektira. Dokument sustavno obuhvaća sve bitne aspekte koje treba prihvatiti prilikom izrade kvalitetne e-lektire te će biti temelj daljnjega razvoja kriterija za kvalitetne e-lektire.

Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira je dokument nastao u sklopu aktivnosti Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalnih obrazovnih sadržaja u obrazovnom procesu na projektu e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt), čiji je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, a sufinancira ga Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Svrha je izrade Prijedloga uspostava jedinstvenih smjernica za izradu e-lektira. Iako su nastali u sklopu pilot projekta e-Škole, kriteriji se mogu šire koristiti pri izradi e-lektira, prije svega onih predviđenih za korištenje u službenome sustavu odgoja i obrazovanja, kako bi e-lektire koje se koriste ili će se koristiti u osnovnim i srednjim školama, ali i drugim dijelovima odgojno-obrazovnoga sustava, bile visoke kvalitete te odgovarale zahtjevima i potrebama učenika te pridonijele razvoju njihovih digitalnih kompetencija.

Prijedlog nudi kriterije i preporuke, odnosno smjerokaze za kvalitetno sadržajno predstavljanje lektirnoga djela u e-okruženju, metodičku obradu e-lektire, predstavljanje e-lektire te povezivanje lektirnoga djela s drugim obrazovnim izvorima u e-okruženju. Interaktivna digitalna lektira nudi brojne tehnološke, multimedijalne i pedagoške prednosti te omogućuje personalizaciju sadržaja. Kvalitetno izrađena e-lektira može pridonijeti razvoju triju od osam ključnih kompetencija Europskoga referentnog okvira, a to su kompetencija komunikacije na materinskome jeziku, digitalna kompetencija te kompetencija koja se odnosi na kulturološku senzibilizaciju i izražavanje.

Na izradi dokumenta radila je stručna radna skupina u čijem su sastavu, osim doc. dr. sc. Marka Alerića, Nataše Sajko i Željke Butorac, bili i Branka Markić, stručnjakinja za razrednu nastavu iz Osnovne škole Antuna Branka Šimića u Zagrebu, Vladimir Šterle, tehničar iz tvrtke Profociens.eu, te prof. dr. sc. Zoran Velagić, stručnjak za e-knjigu i voditelj stručne radne skupine s Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

– Komentari –

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve članke –