Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Ivo Podhorsky

Nosive konstrukcije II : udžbenik za studij arhitekture

Ova je knjiga namijenjena kao udžbenik studentima Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, no njime se mogu služiti i diplomirani inženjeri arhitek­ture kao priručnikom prilikom projektiranja zgrada i drugih građevina.


Opći su ciljevi ove knjige:

- upoznavanje konstrukcijskih sustava cjelovitih građevina uključivo i predgotovljenih betonskih konstrukcija
- upoznavanje s osnovama uzdržavanja, uključivo ocjenu, popravak i pojačavanje konstrukcija (pretežito betonskih)
- ovladavanje vještinom projektiranja konstrukcije za razne vrste zgrada u skladu s postavljenim zahtjevima.


Tekstu koji odgovara predavanjima dodana je i zbirka izrađenih zadataka.

Iako se arhitekti u praksi ne bave proračunom konstrukcija, autor smatra da oni moraju biti u stanju projektirati konstrukcije uobičajenih građevina umje­renih raspona i katnosti na razini idejnog rješenja. Pritom to projektiranje podsustava nosive konstrukcije treba shvatiti kao dio cjelovitog projektiranja zgrade ili neke druge građevine.

U skladu s općim ciljevima knjiga je razdijeljena na dva dijela:

I - Konstrukcijski sustavi cjelovitih zgrada

- Predgotovljene betonske konstrukcije
- Nosiva konstrukcija hale - osnovno o prijenosu vertikalnih i horizon­talnih opterećenja
- Stropne konstrukcije
- Sustavi vertikalnih nosivih elemenata zgrada
- Stubišta
- Temeljenje
- Krovne konstrukcije.

II - Uzdržavanje i pojačavanje konstrukcija

 - Uzdržavanje i pojačavanje kon­strukcija: definicije osnovnih pojmova i strategije uzdržavanja, uzroke propa­danja konstrukcija sa značenjem trajnosti, preglede, popravke i pojačavanja.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Pretraži sve knjige –