Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Miroslav Tuđman

Informacijsko ratište i informacijska znanost

  • Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada
  • 03/2009.
  • 326 str., meki uvez
  • ISBN 9789531691727
  • Cijena: 150.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Autor polazi od postavke da je predmet informacijske znanosti istraživa­nje organizacije i razmjene znanja, pa se i informacijska znanost mora odlučnije baviti proučavanjem različitih tipova i korpusa znanja, njihovim međuodnosima, razlikama u organizaciji i ustroju te društvenim funkcijama. Tek uvidom i spoznajom kako funkcioniraju otvorena znanja (javna i društvena znanja), a kako su organizirana kon­trolirana znanja (štićena i zabranjena znanja) mogu se spoznati ne samo njihovi međusobni utjecaji, nego utvrditi metode po kojima se mogu vrednovati te usvojiti standardi po kojima bi se trebali ponašati poje­dini kreatori korpusa (javnoga) znanja.

Javno znanje nije isto što i znanstveno (stručno) znanje koje se orga­nizira i verificira po sasvim drugim pravilima od javnoga znanja. Korpus javnoga znanja ne može se poistovjetiti ni s javnim mnijenjem jer javno znanje nije isto što i mišljenje javnosti o prikazu stvarnosti u medijima. Korpus javnoga znanja ne može se poistovjetiti niti s javnim i masov­nim medijima koji su dominantan prijenosnik informacija i generator javnoga znanja, ali ipak tek jedan od njih. Zato i korpus javnoga zna­nja može i treba biti predmetom istraživanja informacijske znanosti, koja taj korpus, kao i druge korpuse znanja, treba istraživati sa svojega stajališta, neovisno o komunikološkim, sociološkim ili politološkim is­traživanjima (javnoga) znanja.

 
U ovoj knjizi objavljeno je jedanaest tekstova koji su nastali u raz­ličitim prigodama i povodima, ali zajedničko im je to da istražuju gra­nice predmeta informacijske znanosti i pokušavaju prikazati javno znanje kao legitimni predmet bavljenja informacijske znanosti.

Osam od jedanaest tekstova napisani su tijekom 2007. i 2008. godi­ne i bave se razvojem informacijske znanosti, tipovima znanja, infor­macijskim strategijama, doktrinama i metodama oblikovanja javnoga znanja, prirodom dezinformacija i primjerima informacijskog ratovanja.

Tekstovima je dodan i «Zakon o veličini vokabulara teksta», iako se čini da taj zakon neposredno nije tematski povezan s ostalim teksto­vima. Međutim, moguća primjena ovog zakona i u istraživanju korpusa javnoga znanja može se pokazati vrlo plodonosnim alatom za buduća empirijska istraživanja.

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –