Moderna vremena

Pogledaj... sve je puno knjiga.

Ilustracije: John Tenniel
Stjepan Babić Milan Moguš

Hrvatski pravopis : usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika

  • Nakladnik: Školska knjiga
  • 05/2010.
  • 454 str., tvrdi uvez
  • ISBN 978953400344
  • Cijena: 115.00 kn
  • Cijene knjiga samo su informativnog karaktera. Knjige potražite u knjižarama ili u knjižnicama.
Ovo izdanje Hrvatskoga pravopisa nosi naslov kao i nekoliko drugih pa i pravopisa što su ga u suautorstvu objavili Stjepan Babić, Božidar Finka i Milan Moguš, ali je ova knjiga ipak novo djelo, posebno u onim dijelovima koje je prije napisao Božidar Finka.

Valja naglasiti da novo izdanje ne znači i novu normu jer norma nije više mijenjana, samo su način izlaganja i pojedina rješenja usklađena sa zaključcima Vijeća za nor­mu hrvatskoga standardnoga jezika i s Hrvatskim školskim pravopisom, koji je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobio preporuku za upotrebu u školama pa je korisno da se ta dva djela u normativnome smislu u potpunosti podudaraju. Ujedno smo tekst i rječnik usavršili i dopunili. Autori su se uvijek brinuli za to da Hrvatski pravopis i svojim primjerenim opsegom, nazivima i jasnoćom izlaganja bude prihvatljiv i sa stručnoga i s pedagoških gledišta.

Budući daje pravopis zapravo jedina jezikoslovna knjiga koja je izrazito nor­mativna, njezina se norma može najbolje odmjeravati prema upotrebi u osnovnim i srednjim školama.

Za bolje razumijevanje pravopisnih načela, pravila i pravopisnoga rječnika po­trebno je prije služenja pravopisom pročitati uvod i predgovor pravopisnomu rječniku.


Autori su se složili o načelima i načinu izrade svih dijelova, ali su posao podijelili tako daje Stjepan Babić izradio poglavlja Uvod, Jezik i pismo, Glasovi či ć, Glasovi dž i d, Dvoglasnik ie, Pisanje stranih riječi, Razgodci, Pravopisni i posebni znakovi, Predgovor pravopisnomu rječniku, a u rječniku slova A - G, P - S, a Milan Moguš Glas h, Glas j, Jednačenje glasova, Velika i mala početna slova, Sastavljeno i ras­tavljeno pisanje riječi, Rastavljanje na kraju retka, a u Pravopisnome rječniku slova H- O, T- Z, ali je svaki autor pročitao i suatorski dio i po tome je ovo djelo cjelovito.

 
(iz Predgovora autora Stjepana Babića i Milana Moguša)

© Bilješke o knjigama izrađene su na osnovu informacija dobivenih od nakladnika i njihove dodatne uredničke obrade temeljem uvida u sadržaj knjige, te se kao takve ne smiju prenositi bez prethodnog dogovora s uredništvom portala.

– Komentari –

– Od istog nakladnika –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Od istog autora –

Prethodna Slijedeća Vidi sve knjige

– Povezani sadržaj –

– Pretraži sve knjige –